SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


sobota, 15 kwietnia 2017

Karczewski

Karczewski h. Jasieńczyk, rodzina mazowiecka, z Karczewia, dzisiaj Karczew, w ziemi czerskiej. Dziedziczyli na tej wsi już w XIV wieku. Wit z Karczewia, był stolnikiem czerskim 1428. Jedna linia osiedliła się na Rusi Czerwonej. Z nich: 4 kasztelanów 1696 — 1761. — Tomasz (zm. 1691), kasztelan halicki 1600. NI. (zm. 1697), kasztelan czerniehowski. Antoni (zm. 1738), kasztelan liwski 1737. Piotr (zm. 1761), kasztelan konarsko-łęczycki 1748.
W Tece B.W. Rummla można znaleźć Karczewskich z Karczewca pod Liwem, tegoż herbu, wylegitymowanych ze szlachectwa w Król. Polskim 1856. Używali oni różnych przydomków, w tym Woźniaczek i Jarosik.

Genealogia
(osób: 267)

• BARBARA Karczewska (1801-po 1840), c. Józefa i Bony Świdzińskiej, dziedziczka Pierzchni; ur. w Pierzchni (metr. w Jasionnej); m. (14 II 1822 Jasionna) Antoni Szczepanowski (ok. 1790-1835).

• MICHAŁ Karczewski z Karczewa (ok. 1740-1822), s. Stanisława i Anieli Stawskiej, szambelan Stanisława Augusta i rotmistrz pancerny 1766, starosta pakutyniecki i kawaler orderu Św. Stanisława 1787; właściciel Szypowiec i Kapuściniec; wylegitymował się ze szlachectwa w ziemstwie bełskim 1782; ż. Tekla hr. Łoś (ok. 1750-po 1780); dzieci: Henryka, Aniela. 

Źródła: Bon. t.9/240-250; Bork. Rocz. t.1/484, t.2/510-511.


Karczewski h. Samson, vel Samson-Karczewski, Watta-Karczewski, Karczowski, rodzina wielkopolska, z Karczewa in. Karczowa w pow. kościańskim. Dziedzicami tej wsi byli w 1580 r. Marcin i Agnieszka Karczewscy. Znajdujemy także wieś Karcze w pow. gnieźnieńskim, której właścicielami byli w tymże samym roku, Walenty i Albert Karczewscy. Ten Albert był też dziedzicem Białcza (Paw.). Karczewscy herbu Samson noszą przydomek Watta, i pochodzą z rodu Wattów. Są wspólnego pochodzenia z Watta-Kosickimi. Karczewscy Samsonowie, są przeważnie wyznania kalwińskiego. W XVIII i XIX stuleciu byli właścicielami m. in. dóbr Wyszaków, Czarnotki i Lubrze w pow. średzkim, Andrychowice (Jędrychowice) w pow. wschowskim.
Genealogia
(osób: 100)
 

• KONSTANTY Karczewski (ok. 1790-18 I 1848), s. Ludwika i Teofili Mielęckiej, poseł na sejm poznański, dziedzic na Czanotkach i Lubrzach w pow. średzkim; ż. Maria z Bużenina Mojaczewska h. Poraj (zm. 16 I 1866); dzieci: Telesfor, Ludwik, Amilkar, Stefania, Izabella. 

• WANDA Karczewska (ok. 1855-po 1880), c. Telesfora i Walerii Otockiej; m. (1876) Andrzej Zakrzewski h. Pomian (ok. 1850-po 1880), właściciel dóbr Wołowo w gub. płockiej, oraz Bogoria w pow. łowickim.

Źródła: Bon. t.9/250-251; Bork. Rocz. t.1/484-485, t.2/511; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz