SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


niedziela, 16 kwietnia 2017

Zabielski

Zabielski h. Trzaska, vel Zabilski, Zabylski, rodzina mazowiecka, wywodząca się ze wsi Zabiele w ziemi różańskiej. Licznie rozrodzona, dla rozróżnienia używała przydomków Bok, Nadolny, Wdowik, Ziemaczyk itd. Pisała się „de Wielkie Zabiele” (na Zabielach). W XVI wieku posiadali
połowę wójtostwa w Kolnie, nadaną Wojciechowi Zabielskiemu w 1546. Drobna szlachta tego nazwiska zamieszkiwała licznie w pow. makowskim i przasnyskim w XVIII stuleciu (AGAD, akta grodzkie i ziemskie). Jedna linia tej rodziny przeniosła się na Ruś Czerwoną, gdzie otrzymała tytuł hrabiowski w Galicji 11 VI 1808, lecz wygasła po mieczu 1868. 
Genealogia
(osób: 46)

• NIKODEMA hr. Bok-Zabielska (ok. 1790-po 1820), c. Erazma i Marianny Żurakowskiej, dziedziczka na Monasterzyskach, Berezowce, Czechowie, Hucie Nowej i Starej, Słobódce Górnej i Wyczółkach; m. (p. 1815) Franciszek Wincenty Korytowski h. Mora (5 IV 1768-1834), s. Stanisława i Wiktorii Koczorowskiej, członek Stanów galicyjskich 1817, miecznik koronny galicyjski 1827, komisarz sejmu stanowego galicyjskiego 1827, komandor rosyjskiego Orderu Św. Anny 1815; przeniósł się do Galicji, gdzie nabył klucz tarnopolski, dziedzic na Tarnopolu, Płotyczy, Hleszczawie, Sidorowie, Obarzańcach i Białej; ur. w Korycie, zm. w Tarnopolu; dzieci: Julia Marianna (1815-1888), Erazm (1816-1870), Joanna Józefa (1820-1889) – Korytowscy.


• PIOTR z Zabiela hr. Bok-Zabielski (ok. 1750-1825), s. Kazimierza i Barbary Siemianowskiej, wielki strażnik sreber koronnych galicyjskich, tajny radca, ziemianin; c.k. radca trybunału apelacyjnego galicyjskiego, deputat Stanów galicyjskich ze stanu rycerskiego 1786, a ze stanu magnatów 1817-1820, c.k. drugi komisarz sejmu stanowego galicyjskiego 1788, arcystolnik koronny galicyjski 15 XII 1798, wielki strażnik sreber koronnych galicyjskich 14 I 1819, ces. austr. tajny radca, komandor orderu austriackiego Leopolda; otrzymał tytuł hrabiowski galicyjski 11 VI 1808; właściciel dóbr Husiatyn od 1819; ż. Ludwika Ścibor-Marchocka h. Ostoja (ok. 1760-po 1790), c. Michała, cześnika bracławskiego i Katarzyny Michałowskiej h. Trzaska, łowczanki bracławskiej; dzieci: Józef.

Źródła: Bon.; Bork. Gen. 645-646; Dw. Teki; Kos. t.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz